Το Πολιτιστικό Κέντρο στο Στάδιο Τεγέας

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

Ο ενδεκάκτινος κύκλος

Η Αίθουσα Θεάτρου

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Οι ενημερωτικές και οι επιμορφωτικές εκδηλώσεις του Ιδρύματος.

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Μαθήματα Eκμάθησης Η/Υ, χορών, μουσικής, ζωγραφικής...

Ανακοινώσεις Ιδρύματος

Ό,τι αφορά στο Ίδρυμα και στις δραστηριότητες του.
 
Σκοπός μας η προβολή του πολιτισμού, η ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Τεγέας και η επιμόρφωση των κατοίκων του τόπου μας.